Gjuhë shqipe 2-Detaje interesante gjatë të dëgjuarit
Gjuhë shqipe 2-Detaje interesante gjatë të dëgjuarit

Gjuhë shqipe 2-Detaje interesante gjatë të dëgjuarit

Arsim, Albania, 2020. Gjuhë shqipe 2-Detaje interesante gjatë të dëgjuarit"Shokë të mirë" Mësuese: Klarita Bërdilla