Gjuhë shqipe 2-Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit
Gjuhë shqipe 2-Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit

Gjuhë shqipe 2-Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit

Arsim, Albania, 2021. Gjuhë shqipe 2-Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit Mësuese: Nexhmije Allkja