Gjuhë shqipe 2-Poezi
Gjuhë shqipe 2-Poezi

Gjuhë shqipe 2-Poezi

Arsim, Albania, 2020. Gjuhë shqipe 2-Poezi"Zogu dhe djali" Mësuese: Klarita Bërdilla