Gjuhë shqipe 2-Tregim për lojërat sportive"Sa më pëlqen
Gjuhë shqipe 2-Tregim për lojërat sportive"Sa më pëlqen

Gjuhë shqipe 2-Tregim për lojërat sportive"Sa më pëlqen

Arsim, Gjuhë shqipe 2-Tregim për lojërat sportive"Sa më pëlqen futbolli" Mësuese: Klarita Bërdilla