Gjuhë shqipe 4-Lexim jashtë klase-"Princi i vogël"
Gjuhë shqipe 4-Lexim jashtë klase-"Princi i vogël"

Gjuhë shqipe 4-Lexim jashtë klase-"Princi i vogël"

Arsim, Gjuhë shqipe 4-Lexim jashtë klase-"Princi i vogël" Mësuese: Xhulieta Gjini