Gjuhë shqipe 5-Fabul. Analiza e fabulës
Gjuhë shqipe 5-Fabul. Analiza e fabulës

Gjuhë shqipe 5-Fabul. Analiza e fabulës

Arsim, 2021. Gjuhë shqipe 5-Fabul. Analiza e fabulës (Mjedisi, koha, personazhet, figurat letrare) Mësuese: Vjollca Vladi Musha