Gjuhë shqipe 7-Tekst poetik, "Kinemaja e vjeter"
Gjuhë shqipe 7-Tekst poetik, "Kinemaja e vjeter"

Gjuhë shqipe 7-Tekst poetik, "Kinemaja e vjeter"

ep. 2, Gjuhë shqipe 7-Tekst poetik, "Kinemaja e vjeter "pj 2 Mësuese: Suela Gjeçi