Gjuhë shqipe 7-Zëra nga Çernobili
Gjuhë shqipe 7-Zëra nga Çernobili

Gjuhë shqipe 7-Zëra nga Çernobili

Arsim, Gjuhë shqipe 7-Zëra nga Çernobili Mësuese: Irena Biba