Gjuhë shqipe 9-Të lexuarit-"Plaku dhe deti", studim teksti
Gjuhë shqipe 9-Të lexuarit-"Plaku dhe deti", studim teksti

Gjuhë shqipe 9-Të lexuarit-"Plaku dhe deti", studim teksti

Arsim, Gjuhë shqipe 9-Të lexuarit-"Plaku dhe deti", studim teksti. Mësuese: Liri Sina