Hallo deutcheschule
Hallo deutcheschule

Hallo deutcheschule

ep. 83-84, Program mësimor/Gjuhë gjermane, Mësimi i gjermanishtes për fillestarët me anë të dialogjeve të thjeshta. Nivel A1