Hallo deutcheshule
Hallo deutcheshule

Hallo deutcheshule

ep. 37-42, Program mësimor/Gjuhë gjermane, Mësimi i gjermanishtes për fillestarët me anë të dialogjeve të thjeshta