Hallo deutcheshule
Hallo deutcheshule

Hallo deutcheshule

ep. 21-22, Program mësimor/Gjuhës Gjermane, Hallo deutcheshule-Mësimi i gjermanishtes për fillestarët me anë të dialogjeve të thjeshta.