Hallo Deutschschule
Hallo Deutschschule

Hallo Deutschschule

ses. 2, ep. 13-14, Program mësimor/Gjuhë gjermane, Mësimi i gjermanishtes për fillestarët me anë të dialogjeve të thjeshta