Hallo Deutschschule
Hallo Deutschschule

Hallo Deutschschule

ses. 1, ep. 88-89, Program mësimor/Gjuhë gjermane, Mësimi i gjermanishtes për fillestarët me anë të dialogjeve të thjeshta