Histori 11-Politika e jashtme e shtetit shqiptar gjatë vit
Histori 11-Politika e jashtme e shtetit shqiptar gjatë vit

Histori 11-Politika e jashtme e shtetit shqiptar gjatë vit

Arsim, Histori 11-Politika e jashtme e shtetit shqiptar gjatë viteve 1945-1990. Mësuese: Jorgaq Angjeliu