HISTORIA VAZHDON
HISTORIA VAZHDON

HISTORIA VAZHDON

Rtsh, arkiv. Në kuadrin e 60-vjetorit të Radio Televizionit Shqiptar, vjen edhe ky cikël emisionesh që pasqyron veprimtarinë e sektorëve të tij. Sot do të flitet për filmin e huaj, përzgjedhjen dhe programimin e tij në kanalet televizive.