Individi dhe Shoqëria
Individi dhe Shoqëria

Individi dhe Shoqëria

Emision, Problematika të shoqërisë shqiptare në fokusin e trajtimeve sociale