Industria agropërpunuese
Industria agropërpunuese

Industria agropërpunuese

Reportazh Shqiptar, Shqipëri, Industria agropërpunuese dhe interesi i fermerëve për ambalazhimin e produkteve të tyre dhe kërkesat në rritje për eksport. Nisma për instalimin e sistemeve fotovoltaike dhe mbështetja që jep AZHBR