INTERVAL-VALSET E DANUBIT
INTERVAL-VALSET E DANUBIT

INTERVAL-VALSET E DANUBIT

Interval me disa prej valseve të Danubit, të vlerësuara si më të bukurat, të interpretuara nga Trupa e Baletit të Teatrit të Vjenës