KATËR KËNGËT E FUNDIT
KATËR KËNGËT E FUNDIT

KATËR KËNGËT E FUNDIT

Komedi, dramë, muzikë, 2007. Director: Francesca Joseph; Starring: Stanley Tucci, Rhys Ifans, Hugh Bonneville. Një dramë komike e vendosur në një ishull në Mesdhe, ku një grup njerëzish janë duke kërkuar lirinë shpirtërore përmes muzikës.