Kimi 10-Përcaktimi i përqëndrimit të një tretësire me anë
Kimi 10-Përcaktimi i përqëndrimit të një tretësire me anë

Kimi 10-Përcaktimi i përqëndrimit të një tretësire me anë

Arsim, Kimi 10-Përcaktimi i përqëndrimit të një tretësire me anë të titullimit Mësuese: Alma Meta