Kimi 10-Përftimi i kripërave të patretshme me precipitim
Kimi 10-Përftimi i kripërave të patretshme me precipitim

Kimi 10-Përftimi i kripërave të patretshme me precipitim

Arsim, Kimi 10-Përftimi i kripërave të patretshme me precipitim Mësuese: Alma Meta