Kimi 12-Lidhja kovalente bazuar në teorinë e orbitaleve
Kimi 12-Lidhja kovalente bazuar në teorinë e orbitaleve

Kimi 12-Lidhja kovalente bazuar në teorinë e orbitaleve

Arsim, Kimi 12-Lidhja kovalente bazuar në teorinë e orbitaleve. Lidhja