Kimi 12-Vetitë fizike dhe kimike të alkooleve. Reaksionet
Kimi 12-Vetitë fizike dhe kimike të alkooleve. Reaksionet

Kimi 12-Vetitë fizike dhe kimike të alkooleve. Reaksionet

Arsim, Kimi 12-Vetitë fizike dhe kimike të alkooleve. Reaksionet e dehidratimit dhe të oksidimit të alkooleve. Mësues: Pëllumb Dedja