KJO NATE SA NJE JETE
KJO NATE SA NJE JETE

KJO NATE SA NJE JETE

Telekomedi, Shqiperi, 1994