Kohë Moderne-drejtpërdrejt
Kohë Moderne-drejtpërdrejt

Kohë Moderne-drejtpërdrejt

Emision, Shqipëri, 2021.1. Gratë në tri breza. Sfidat, vështirësitë e kënaqësitë e gruas shqiptare. Një panel femëror, në kuadër të 8 Marsit. 2. Personazh: Driada Dervishi, regjisore. 3. Në këndin e specialistit: Violeta Nikolli