Kohë Moderne-drejtpërdrejt
Kohë Moderne-drejtpërdrejt

Kohë Moderne-drejtpërdrejt

Emision, Shqipëri, 2021.1. Dita Botërore e Miqësisë. Vendi i miqve dhe roli që ata luajnë në jetën tonë. Çfarë e bën një miqësi të jetë e sinqertë dhe e përjetshme?