Kohë Moderne-drejtpërdrejt
Kohë Moderne-drejtpërdrejt

Kohë Moderne-drejtpërdrejt

Emision, Shqipëri, 2021.1. Fama tek fëmijët dhe ndikimi i saj. Fëmijët e famshëm që kanë shumë ndjekës në rrjete sociale. 2. DPSHTRR, 30 mijë aplikantë në vit do rinovojnë lejedrejtimin (B) me kufizim afati vlefshmërie nga mosha apo specifikat shëndetësore. Nga Nëntori 2021 do të ketë ulje të tarifës