KONCERT PËR FËMIJË-COLOURS OF THE WORLD
KONCERT PËR FËMIJË-COLOURS OF THE WORLD

KONCERT PËR FËMIJË-COLOURS OF THE WORLD

Colours of the World-Festivali Ndërkombëtar i Gjuhëve dhe i Kulturës është një aktivitet për të edukuar të rinjtë dhe për të shpërndarë trashëgiminë kulturore të vendeve të tyre, me bashkëmoshatarët e tyre nëpër botë. IFLC është një festë që tregon larminë e talenteve gjuhësore nga e gjithë bota, është mishërimi i respektit, harmonisë dhe paqes që mund të arrihet me gjuhën universale të artit