KONCERT VOKAL INSTRUMENTAL-ARTISTËT E SË ARDHMES
KONCERT VOKAL INSTRUMENTAL-ARTISTËT E SË ARDHMES

KONCERT VOKAL INSTRUMENTAL-ARTISTËT E SË ARDHMES

Teatri i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, nis sezonin artistik të vitit 2021, me ciklin"Artistët e së ardhmes". Koncerti vokalo instrumental që do të ndiqni në vijim, është i pari i ciklit të koncerteve që do të promovojnë artistët e rinj të angazhuar dhe trajnuar vitet e fundit të cilët kanë shkëlqyer në kryerolet e premierave të TKOB