Kundër ekstremizmit të dhunshëm-ritransmetim
Kundër ekstremizmit të dhunshëm-ritransmetim

Kundër ekstremizmit të dhunshëm-ritransmetim

ep. 2, Reportazh, Shqipëri, 2021. Qendrat pritëse dhe riintegrimi i fëmijëve që kthehen nga zonat e luftës. Ministria e Shëndetësisë është një ndër aktorët kryesorë për pritjen e të miturve që kthehen nga Siria dhe Iraku. Cilat janë nevojat e tyre dhe si integrohen ata në shoqëri?