KUR VRITESHIN POETËT
KUR VRITESHIN POETËT

KUR VRITESHIN POETËT

Dokumentar për krijuesit e persekutuar nga regjimi komunist.