Lajme-drejtpërdrejt
Lajme-drejtpërdrejt

Lajme-drejtpërdrejt

Informacion, Shqipëri, Korçë, 2022. Edicioni kryesor i lajmeve me zhvillimet e ditës në qarkun e Korçës