Lajme në gjuhën e shenjave
Lajme në gjuhën e shenjave

Lajme në gjuhën e shenjave

Lajme, Shqipƫri, 2022