Lajmet shkurt
Lajmet shkurt

Lajmet shkurt

Informacion, Shqipëri, Korçë, 2022