LARJE HESAPESH
LARJE HESAPESH

LARJE HESAPESH

Krim, dramë, 2006. Director: Mark Rydell; Starring: Kim Basinger, Forest Whitaker, Nick Cannon. Varësia ndaj lojërave të fatit, sjell historitë e tre njerëzve të ndryshëm, pa lidhje midis tyre, jeta e të cilëve shkatërrohet nga vesi i tmerrshëm.