Letërsi 10-Jeta dhe krijimtaria e Pjetër Bogdanit
Letërsi 10-Jeta dhe krijimtaria e Pjetër Bogdanit

Letërsi 10-Jeta dhe krijimtaria e Pjetër Bogdanit

Arsim, Letërsi 10-Jeta dhe krijimtaria e Pjetër Bogdanit. Analizë"Këngët e Sibilave". Studimi teksti nga"Këngët e Sibilave". Mësuese: Oriana Osmani