Letërsi 11-Studim teksti"Vëllezërit Karamazov"
Letërsi 11-Studim teksti"Vëllezërit Karamazov"

Letërsi 11-Studim teksti"Vëllezërit Karamazov"

Arsim, Letërsi 11-Studim teksti"Vëllezërit Karamazov", Fjodor Dostojevski Mësuese: Oriana Osmani