Letërsi 12-Analizë"Lirikë me shi", Azem Shkreli
Letërsi 12-Analizë"Lirikë me shi", Azem Shkreli

Letërsi 12-Analizë"Lirikë me shi", Azem Shkreli

Arsim, Letërsi 12-Analizë"Lirikë me shi", Azem Shkreli Studim teksti"Lirikë me shi", Azem Shkreli Mësuese: Oriana Osmani