Letërsi shqipe 12-Përsëritje për provimin e Maturës Shtetë
Letërsi shqipe 12-Përsëritje për provimin e Maturës Shtetë

Letërsi shqipe 12-Përsëritje për provimin e Maturës Shtetë

Arsim, Letërsi shqipe 12-Përsëritje për provimin e Maturës Shtetërore-"Prometeu i Mbërthyer" Mësuese: Oriana Osmani