LEZHA
LEZHA

LEZHA

Dokumentar, Cikli"Shqipëria në fokus". Idea dhe realizimi: Petro Lati, Bajram Hoxha. Prodhim i vitit 2012