MALET ME BLERIM MBULUAR
MALET ME BLERIM MBULUAR

MALET ME BLERIM MBULUAR

Film artistik shqiptar, Shqiperi, 1971. Director: Dhimiter Anagnosti. Viti ‘43. Kapua, Jahua, si dhe Peliçeli, një mjek italian, dhe Zeneli i vogël, mbajnë në një vig Lilo Laben drejt spitalit partizan. Jahua tregon gjatë rrugës dobësi të veçantë për Lilon. Grupi qëndron në shtëpinë e Safait në natën e dasmës së të birit, Birçes. Dhëndri bashkohet me partizanët. Në pranverën tjetër, Jahua dhe shokët e tij kthehen për të marrë Lilon në spital