Marku i Muzeve
Marku i Muzeve

Marku i Muzeve

Dokumentar, Shqipëri, 2021. Ndodh rrallë që mbiemri ta ndryshojnë në jetën e përdtshme. i tillë është Mark Pacin, e thërrasin Marku i Muzeve. Mbiemër që mban kuptim. Marku është themeluesi i muzeve Kukë, Mirëditë, Domgjo, Kokesian dhe shumë të tjerë. Skenari dhe Regjia Llesh Nikolla (mjeshtër i madh)