Matematikë 1-I gjatë, i shkurtër
Matematikë 1-I gjatë, i shkurtër

Matematikë 1-I gjatë, i shkurtër

Arsim, Shqipëri, Matematikë 1-I gjatë, i shkurtër. Më i gjatë se., më i shkurtër se., po aq i gjatë. Mësuese: Anila Londo