Matematikë 1-Vlerësimi sasior i një grupi sendesh
Matematikë 1-Vlerësimi sasior i një grupi sendesh

Matematikë 1-Vlerësimi sasior i një grupi sendesh

Arsim, Albania, 2021. Matematikë 1-Vlerësimi sasior i një grupi sendesh me anë të numërimit. Numërimi në rendin zbritës duke filluar nga 20 Mësuese: Anila Londo