Matematikë 10-Perimetri i rrethit dhe syprina e qarkut
Matematikë 10-Perimetri i rrethit dhe syprina e qarkut

Matematikë 10-Perimetri i rrethit dhe syprina e qarkut

Arsim, Matematik√ę 10-Perimetri i rrethit dhe syprina e qarkut M√ęsuese: Elektisa Bardhi