Matematikë 2-Përsëritje nga klasa
Matematikë 2-Përsëritje nga klasa

Matematikë 2-Përsëritje nga klasa

Arsim, Shqipëri, Matematikë 2-Përsëritje nga klasa 1: Ligjësitë e krijimit të një modeli (sipas formës, madhësisë, ngjyrës) Mësuese: Klarita Berdilla