Matematikë 2-Përsëritje-Numrat çift dhe tek deri në 20
Matematikë 2-Përsëritje-Numrat çift dhe tek deri në 20

Matematikë 2-Përsëritje-Numrat çift dhe tek deri në 20

Arsim, Shqipëri, Matematikë 2-Përsëritje-Numrat çift dhe tek deri në 20 Mësuese: Klarita Berdilla