Matematikë 3-Vizorja. Vizatimi i vijave të drejta
Matematikë 3-Vizorja. Vizatimi i vijave të drejta

Matematikë 3-Vizorja. Vizatimi i vijave të drejta

Arsim, Matematikë 3-Vizorja. Vizatimi i vijave të drejta në centimetrin më të afërt. Mësuese: Ilire Hysenaj