Matematikë 7-Gjetja e vlerës së një prej shkronjave
Matematikë 7-Gjetja e vlerës së një prej shkronjave

Matematikë 7-Gjetja e vlerës së një prej shkronjave

Arsim, Matematikë 7-Gjetja e vlerës së një prej shkronjave të formulës Mësuese: Irena Tafani