Matematikë 8-Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave të plotë
Matematikë 8-Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave të plotë

Matematikë 8-Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave të plotë

Arsim, Albania, 2020. Matematikë 8-Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave të plotë Mësuese: Irena Tafani