MISION I PAMUNDUR PROTOKOLLI FANTAZËM
MISION I PAMUNDUR PROTOKOLLI FANTAZËM

MISION I PAMUNDUR PROTOKOLLI FANTAZËM

Aksion, aventurë, thriller, 2011. Director: Brad Bird; Starring: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg. FMN është mbyllur si arsye e bombardimeve në Kremlin, duke bërë që Etan Hunt dhe ekipi i tij i ri t'i vihen pas terroristit Hendricks për të vënë në vend emrin e FMN dhe për të shpëtuar botën nga një katastrofë e mundshme.