MONUMENTI
MONUMENTI

MONUMENTI

Dramë, Albania, 1977. Director: Dhimitër Anagnosti; Starring: Paindi Raidhi, Fatos Haxhiraj, Rikard Ljarja, Guri Koço. Një baçevan plak, Xha Llambi, kujdeset në mes të luftës për lulet. Nazistët i kërkojnë atij disa kurora lulesh për të vrarët e tyre. Baçevani e përgatit kurorën e madhe, por e vendos brenda lulishtes, ku është vrarë një partizan i ri.