Në atelienë e Mondrianit
Në atelienë e Mondrianit

Në atelienë e Mondrianit

Dokumentar i huaj, Piktori që shënoi një pikë kthese në historinë e pikturës moderne. Ndikuar nga kubizmi, Mondriani krijoi një gjuhë universale të formave gjeometrike dhe ngjyrave primare në fillim të viteve ‘20